Tavoitteena kehitys

Ihmiselo on kehittymistä. Siihen kuuluu tavoitteet, unelmat ja työ. Vireyttä kannatta ylläpitää, jotta suunta pysyy kurssissaan.