Riitely – pahaa vai hyvää?

Riidat tuntuvat epämiellyttäviltä. Usein on kyse vain mielipiteistä, joita joutuu joskus puolustamaan vihaisuuteen saakka. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja hänen näkökulmasta katsottuna hänen mielipiteensä on se oikea. Silloin kun mielipiteitä voi jakaa ja ymmärtää toisenkin näkökulman, omakin ajattelu laajentuu. Riidasta voi ajattelun joustamisen myötä syntyä uutta hyvää.

Silloin kun mielipidettä puolustaessaan ryhtyy syyttämään toisen mielipidettä tai jopa persoonaa vääränlaiseksi, joutuu ihmissuhde koetukselle.

Kun noilla yllä olevilla syytöksillä asettautuu tietämään toisen ajatukset, saa vain pahaa aikaan. Vaikka parisuhde olisi kestänyt pitkään, toisen sisäinen maailma on hänen omansa. Hänellä on sisäiset motiivit käytökseensä, joita toinen ei voi tietää. Asettautumalla tietämään ne, on toisen omien ajatusten yläpuolella tietämässä enemmän. Se voi tuntua todella loukkaavalta.

Nuo vaatimukset toisen ajattelutapojen muutoksesta tuskin saavat aikaan muutosta toisen käyttäytymisessä. Riidan tässä vaiheessa oman mielipiteen puolustaminen muuttuukin usein kilpailuksi siitä, kumpi tekee toiselle enemmän mielipahaa ja vahingoittaa siten enemmän tätä ihmissuhdetta.

Erilliset kokemusmaailmat pohjana yhteiselle tavoitteelle

Syy parisuhteen ongelmiin on useimmiten jotain muuta kuin toisen vääränlainen mielipide tai käytös. Parisuhde on kahden ihmisen välinen suhde, johon molemmat tuovat omat panoksensa. Molemmat ovat omien aikaisempien kokemustensa ja uskomusten aikaansaannoksia. Molemmat hakevat rakkautta omilla malleillaan.

Kummallakin on oma oikea ajattelutapansa siitä, miten tässä parisuhteessa voisi saada rakkautta. Mallit ovat erilaisia ja rakkauden jossain vaiheessa syntyy kilpailu siitä, kumman mallin mukaan tässä parisuhteessa edetään. Silloin on aika uuden luomiselle. Parisuhteen voima onkin siinä, että kaksi ihmistä luo oman yhteisen mallinsa, joka heille toimii rakkauden antajana.  

Eroajatuksista rakkauden ratkaisuihin

Jos olet keskellä riitaisaa parisuhdetta, on hyvä tutkia, voiko tästä parisuhteesta vielä saada toimivaa. Hyvä tapa lähteä uudelleen liikkeelle on miettiä sitä, mitä me haluamme tuntea tässä parisuhteessa. Millainen olisi meidän molempien ihanneparisuhde?

Lyhyt kaava yhteiseen pohdintaan voisi olla:

  • miten me tähän parisuhteeseen päädyimme? Millainen minun kokemusmaailmani on rakkaudesta? Miksi olen stressaantunut tässä tilanteessa? Millainen minun pitää omasta mielestäni olla ja miten toimia saadakseni rakkautta?
  • miten saan yhteyden sinuun uudelleen, mitä minä voin tehdä tämän parisuhteen eteen?
  • millaisena näen tulevaisuutemme? Miten rakennamme sinne tien?

Jo noiden kysymysten avulla voi suunta kääntyä sinne, minne sen haluaa menevän. Jos tässä tilanteessa haluat tehdä syvällisempää tutkimusmatkaa parisuhteenne maailmaan ja lähteä tekemään pysyvää muutosta, joka palvelee molempien tavoitetta, se onnistuu hyvin verkkokurssilla: Parisuhteen ongelmista rakkauden ratkaisuihin. Pääset tutustumaan siihen tästä.

Pohdinta avartaa ja antaa ymmärrystä omaan ja toisen kokemusmaailmaan. Kurssin ja tuen avulla voi katsoa mihin haluaa mennä ilman, että joutuu johonkin haluamattaan.

Valoa kevääseesi!

Leena