Pureskelulla on niin rahoittavia, nautinnollisia tarkoituksia kuin terveydellisiä vaikutuksia.