Työyhteisöissä meitä on moneksi. Saatat tunnistaa tietyn tyypin, jolla intohimoa tekemiseen on, mutta usein asiat jäävät unelmoinnin tasolle.  Tällainen työkaveri osaa kuvata omia visioitaan, mutta toimintaa ei silti oikein tahdo syntyä. Osa porukasta taas toimii rutiinisuorittajina, jotka tunnistavat omat ja työpaikan visiot sekä toimivat niiden mukaisesti, mutta vailla intohimoa tekemiseensä. Jos taas toiminta ja intohimo ovat kohdallaan, mutta selkeä visio puuttuu, voi toiminta olla sekavaa tai jopa työnarkomania saada vallan.

Näitä tavoitteeseen pääsyn tapoja kuvataan NLP viitekehykseen kuuluvassa “olympia-ajattelu” -mallissa. Sen mukaan vision, intohimon ja päivittäisen toiminnan osioiden kohdatessa tasapainoisesti, päästään  tuloksiin ja työniloon. Vain kahden osion kohdatessa voi työnilo jäädä vähiin ja siitä voi puolestaan seurata monenlaista henkistä, fyysistä tai taloudellista ongelmaa.

Kutsumusammateissa intohimo, visio ja toiminto usein kohtaavat

 

Mieti omia tärkeimpiä arvojasi ja niiden pohjalta syntyvää intohimoa jotakin asiaa kohtaan. Löydä sitten visio, jonka perusteella työtäsi teet ja tutki, miten nuo kaksi yhdistyvät.  Voit halutessasi kirjata nämä ylös paperille. Tee niiden perään taulukko seuraavan viikon päivistä ja kirjaa siihen päivittäinen toimintasi kohti kirjaamiasi asiota. Tärkeää on, että muistat kirjata ylös myös itsellesi riittävän levon. Suunnittele ja jätä  omaan, päivittäiseen palautumiseesi konkreettisesti aikaa. Taulukon ei ole tarkoitus ahdistaa, vaan selkeyttää tavoitteisiin pääsyäsi.

Näillä eväillä eteenpäin kohti huhtikuuta!

t Anu ja Päivi