Tämän blogin kimmokkeena oli keskustelu lapsen polvivammoista. Jälleen kerran huolestunut vanhempi kertoi minulle, miten lapsen polvet oirehtivat liiasta treenamisesta. Minun jyrkkä mielipiteeni tähän asiaan on se, että erikoistuminen aloitetaan liian varhain, jolloin treenit käyvät liian yksipuolisiksi ja totisiksi. Tällöin rasitusvammojen vaara kasvaa. On kuitenkin miedän aikuisten tehtävä huolehtia siitä, että lapsemme voivat hyvin. No miten tämä kaikki liittyy vanhemman jaksamiseen ja vireyteen?

Lapsi tarvitsee liikuntaa!

Kun lapsi liikkuu riittävästi, hänen aktiivisutensa taso muissa toimissa on huomattavasti paremmin hallittavissa. Lapsi nukkuu paremmin ja kasvaa normaalisti. Liikkuvilla lapsilla myös syömisongelmat ovat pienemmässä asemassa kuin ei niin aktiivisilla lapsilla.

Vanhemman jaksamista tämä koskettaa:

  1. Riittävästi liikuttuaan lasta ei tarvitse vahtia tai komentaa yhtä paljon kuin silloin, kun he ovat täynnä virtaa. Aikuisen stressitaso laskee.
  2. Kun lapsi liikkuu, hän myös yleensä syö oman nälkänsä mukaisesti. Tämä helpottaa vanhemman mahdollista ruokailuahdistusta.
  3. Lapsen nukkuessa hyvin, yleensä myös aikuiset nukkuvat paremmin.

Lapsen sosiaaliset taidot kasvavat liikkuessa

Kun lapsi liikkuu ohjatusti tai muiden lapsien kanssa omasta vapaasta tahdostaan, hän oppii tärkeitä sosiaalisia taitoja. Voi olla, että lasta jopa kiusataan vähemmän kun hän liikkuu ja kuuluu johonkin porukkaan, jossa on yhdistäviä tekijöitä. Kun lapsi saa aikuisen mukaan liikkumaan kanssaan, vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä paranee sekä yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa.

Se aikuisen vireys…

  1. Kun lapsella on hyvät sosiaaliset taidot ja hyviä kavereita, on melko todennäköistä, että vanhemman stressin määrä lapsen osalta vähenee.
  2. Jos aikuinen liikkuu lapsensa kanssa, hänen oma kunto kasvaa ja stressitaso laskee.

 

Liikkuminen tehostaa oppimista ja parantaa terveydentilaa (yleensä!)

Liikunnan tiedetään tutkitusti vaikuttavan lapsen oppimiseen, keskittymiskykyyn, stressin sietokykyyn ja terveydentilaan myöhempänä aikuisuudessa. Pojilla liikunnan harrastaminen voi jopa ennustaa suurempaa tulotasoa aikuisuudessa kuin liikuntaa harrastamattomilla ( https://yle.fi/uutiset/3-10144426 ).

Mitä tänä tarkoittaa vanhemman vireydelle?

  1. Vähemmän stressiä nuoren pärjäämisestä.

Jos liikkuminen menee överiksi ja vanhemmat ovat vain kuskeja eivätkä huolehdi omasta hyvinvoinnistaan tilanne voi olla myös aivan toinen. Silloin lapsi edelleen saa hyvät vaikutukset, mutta aikuinen ei. Huolehtikaahan siis siitä, että asiat ovat sopivalla tasolla teidän perheenne tarpeisiin nähden.

Anu

PS: Virvotteen liikuntaan liittyviä tuotteita löydät täältä.