Pienryhmävalmennukseemme kuuluu Hyvinvointimittaus, jota käytämme alkutilanteen arviointiin sekä lopussa tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin tukena. Mittauksen avulla voidaan arvioida päivän ja yön aikaista palautumista sekä havaita stressipiikkejä päivän aikaisessa toiminnassa. Noin kolmen vuoden ajan olemme tehneet näitä mittauksia myös itsellemme, koska haluamme seurata miten itse palaudumme. Mittauksia on ollut noin puolen välein, jotta mahdollisten muutosten vaikutus tulee näkyväksi.

Tässä Päivin kokemuksia ja ajatuksia viimeisimmästä kolmen vuorokauden mittauksesta. Ensimmäinen mittauspäivä oli niin sanottu tavallinen päivä, johon sisältyi työtä, vähän liikuntaa ja normaalit syömiset. Päivän stressitasot olivat keskivertoon nähden normaalit ja palautumisen määrä hyvä. Tämän päivän jälkeen uni oli palauttavaa ja palauttava unen jakso alkoi lähes heti nukahtamisen alettua.

Hyvinvointimittaus

Ensimmäisen päivän stressijaksot ja unen palauttava vaikutus

 

Toiseen päivään liittyi lyhyt työjakso, nurmikonleikkuuta ja ystävien vierailu. Ystävien vierailun johdosta toiseen päivään liittyi muutama alkoholiannos. Tämän päivän stressitasot olivat keskivertoa korkeammat ja palautuminen heikkoa. Unen jakson pituus seuraavan yönä oli riittävän pitkä, mutta sen palauttava vaikutus alkoholin takia oli nollassa.

Huono yö

Toisen vuorokauden stressitasot ja yön palautuminen alkoholiannosten nauttimisen jälkeen

 

Kolmantena päivänä, joka oli lähellä normaalia vapaapäivää, edellisen päivän muutama annos alkoholia vaikutti yhdessä heikosti nukutun yön kanssa niin paljon, että palautumisen määrä oli vain kohtalainen vaikka stressitasot olivat keskiverrossa. Lisäksi tätäkin seuraava yö oli vain heikosti kohtalainen palautumisen osalta ja palauttava uni alkoi vasta noin kaksi tuntia nukkumaan menon jälkeen.

Mittaus

Kolmannen vuorokauden stressitasot ja yönaikainen palautuminen vapaapäivän merkeissä

 

Päivi kiinnitti jälleen huomiota siihen, että mittauslaitteen kiinnityskohtaa ihossa kannattaa siirrellä riittävän usein, ettei iho ärry. Mittauksen yhteydessä päiväkirja merkinnät antavat parhaimman tuloksen ja näitä merkintöjä olisi voinut olla vieläkin enemmän. Herätys tuli myös siihen, että liikuntaa voisi olla vähän enemmän jokapäiväisessä elämässä.

Päivillä tämä mittaus vahvisti jo tiedettyjä asioita. Alkoholin ja huonojen unien vaikutusta seuraavaan päivään. Tuntemus siitä, että omaa kehoa tulee kuunnella ja että sen viestit ovat oikeassa siis lisääntyivät. Jos omaa kehoa ei vielä osaa kuunnella, mittausta voi käyttää herättämään itseään huomaamaan eroja päivien välillä. Samalla voi pitää päiväkirjaa tuntemuksistaan, jolloin oppii myös lukemaan omaa kehoaan paremmin.

Mittauksen avulla voi myös löytää niitä tekjijöitä, jotka juuri sinulla vaikuttavat heikentävästi unenlaatuun. Kun ne löytyvät voi unen laatua merkittävästi parantaa. Jos tekijöitä ei löydy, mutta unenaikainen palautuminen on heikkoa, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi uniapneasta tai astmasta.

Firstbeat hyvinvointimittaus itsessään ei juuri ole minkään arvoinen. Mittauksen arvon tuo se, mitä muutoksia se aikaan ihmisessä. Siksi olemmekin liittäneet mittauksen aina valmennukseen tai vähintään yhden kerran konsultaatioon, jossa omia muutostarpeitaan ja tavoitteitaan voi asettaa.

Kirjoja

Kirjoja ja valmennuksia vireyden tueksi

Pienryhmävalmennuksissamme on esimerkiksi erikseen uniryhmä, jossa omia parempaan uneen tähtääviä tavoitteita voi hoitaa turvallisessa ympäristössä asiantuntevan ohjaajan avulla. Lisänä pienryhmässä tulee vielä vertaistuki, joka on monelle todella tärkeää, jotta ei koe olevansa yksin asioiden kanssa. Lue lisää pienryhmävalmennuksistamme tästä.

Terveisin,

Anu ja Päivi