Olemme täällä sinua varten

Virvotteen valmentajina me Anu Kosonen ja Päivi Saarijärvi,  uskomme lujasti siihen, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen antaa merkityksellisyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä niin yksityis- kuin työelämään.

Vireä, hyvinvoiva ihminen nauttii elämästään, ihmissuhteistaan ja myös työstään enemmän. Alta voit tutustua enemmän erityisosaamisiimme ja siten halutessasi valita itsellesi juuri oikean valmentajan. Olemme täällä sinua varten.

Anu Kosonen

Anu Kosonen

Motto: Olosuhteet eivät tee minusta mitä olen,
ne paljastavat,
kuka minä olen valinnut olevani.
-Wayne W. Dyer

Päivi Saarijärvi

Päivi Saarijärvi

Motto: Sopiva vireys on yksilöllistä ja aina käsillä olevaan tehtävään suhteutettua.

Anu Kosonen

Anu Kosonen

Kiinnostukseni vireyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ohjasi opiskeluitani ravinnon ja liikunnan pariin. Ravitsemustieteilijänä tiedän, että ruoalla on suurin merkitys nimenomaan sairauksien ehkäisyssä, puhuttiin sitten flunssasta tai kroonisista sairauksista.

Omakohtaisesti olen saanut myös kokea mitä väsyminen työssä tarkoittaa ja miten paljon merkitystä hyvillä uni-, ravinto- ja liikuntatottumuksilla oikeasti on omaan jaksamiseen.

Elän niin kuin opetan ja tuon koulutuksissani tieteen kiemurat helposti ymmärrettävässä muodossa kuulijalle.

Tavoitteenani on  antaa aina kuulijalle jokin työkalu, jolla hän voi heti tehdä helposti muutoksia, jotka parantavat jaksamista ja hyvinvointia.

Henkilökohtaiset vireysvalmennukseni löydät tästä.

Koulutuksiani:

Ravitsemustieteen lisäksi kokemusta ja koulutusta on kertynyt liikunnan ja psykologian puolelta. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on aina ollut tavoitteena kaikissa projekteissani, jonka takia koulutankin itseäni jatkuvasti eteenpäin.

 • NLP jatkokoulutus 2016-2017 (NLP Master Practitioner)
 • NLP perusteet 2015-2016 (NLP Practitioner)
 • Aikuiskouluttajan pedapakki 2014-2015
 • Firstbeat – hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus 2014
 • MTEA1 – Mielenterveyden ensiapu, Mielenterveysliitto 2014
 • Funktionaalisen lääketieteen koulutus, Prohealth Oy 2013 alkaen
 • OTA-Ohjaskarttakoulutus, Sydänliitto ry 2011
 • Trainer4You Kahvakuula – ohjaaja koulutus I 2010
 • Master Personal Trainer, European Institute of Fitness 2010
 • Elintarviketieteiden maisteriopinnot pääaineena ravitsemustiede, sivuaineena liikuntalääketiede, Helsingin yliopisto 2008
 • Psykologisen painonhallinnanohjaaja, Tampereen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos Oy 2008
 • Pieni Päätös Päivässä – painonhallinnanohjaaja, Sydänliitto ry 2007
 • Suomenladun eräopas 2001
Päivi Saarijärvi

Päivi Saarijärvi

Uni on oman vireyteni tärkein asia ja väsymysriskien hallinta  (Fatique Risk Management – FRM) työkenttäni. Perustan tälle loi aikanaan työni ilmailun parissa resurssivastaavana. Työhöni kuului silloin mm. rostereiden sekä työvuorolistojen suunnittelua ja tutuksi tuli se,  miten väsymys voi nakertaa pohjaa turvallisuudelta ja ainakin hyvinvoinnilta,  hyvistäkin suunnitelmista huolimatta.

Vireyteen ei silti uni yksin riitä. Siihen tarvitaan lisäksi tasapaino oman mielen ja ravitsemustilan sekä itselle sopivan työn ja liikkumisen suhteen; yksilöllisesti, tavoitteellisesti  ja aina tutkittuun tietoon tukeutuen.

Yritykseni VITALGO toimii FRM:n parissa yrityksissä.  Virvotteen työyhteisössä pääsemme Anun ja Leenan kanssa kokoamaan vireyden palikat (mieli, uni, ravinto, liikunta ja työ) valmennus kokonaisuudeksi sinun vireyttäsi varten!

Henkilökohtaiset vireysvalmennukseni löydät tästä.

Koulutuksiani:

Kaupallinen peruskoulutus laajeni  FRM:ään tutustumisen myötä haluun ymmärtää, miten ihmisten biologinen vuorokausirytmi ja vireystila vaikuttavat hyvinvointiin, turvallisuuteen ja näiden kautta ilman muuta myös talouteen.  2011 lähdin systemaattisesti kouluttamaan itseäni ravitsemustieteen ja psykologian opinnoilla sekä yrittäjyyteen ja valmentamiseen. Tällä oman kouluttautumisen tiellä aion pysyä jatkossa. Se pitää aivot vireänä ja antaa uutta pohjaa myös työhön ja valmentamiseen.

 • Nukkumisergonomian asiantuntija 2018 -2019
 • Muutosvalmentaja 2018
 • NLP jatkokoulutus 2016-2017 (IANLP Master)
 • NLP perusteet 2015-2016 (IANLP Practitioner)
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2015-2016
 • Aikuiskouluttajan pedapakki 2014-2015
 • Psykologian perusopinnot, Helsingin avoin yliopisto 2013-2015
 • Firstbeat – hyvinvointianalyysin käyttäjäkoulutus 2014
 • Ravitsemustieteen perusopinnot, Helsingin avoin yliopisto 2011-2013
 • SAFE -biomatemaattisen mallin opinnot 2010
 • FRMS opinnot 2006-2010
 • Esimiesopinnot 2004-2006
 • Organisaatiokehitys 2002-2004
 • Kaupallisia ja matkailun perusopintoja 1982-1986

 

 

Wellbeing Factory Oy - Petteri Korkeala ja Susanne Valkeakari

Wellbeing Factory Oy - Petteri Korkeala ja Susanne Valkeakari

Syksyllä 2021 Virvote aloitti verkkokurssivalmennusten ja TYHY-päivien toteuttamisen yhteistyössä Petterin ja Susannen kanssa. Heillä on pitkä kokemus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kanssa työskentelystä, erityisesti erilaisista kartoituksista ja niiden käyttämisestä hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi heiltä löytyy täydentävää teknistä osaamista ja apua yritysvalmennusten hoitamiseen. Jos haluat tietää lisää Petteristä ja Susannesta, niin siirry Haluan voida hyvin -sivustolle.

 

 

Tiimistämme jäi eläkkeelle 2022 toukokuussa valmentaja Leena Koivu

Tiimistämme jäi eläkkeelle 2022 toukokuussa valmentaja Leena Koivu

Tiedot, taidot ja työkalut, joita olen opiskellut, ovat antaneet itselleni hienoja uusia näkökulmia ja ymmärrystä mielen toiminnasta. Joskus tuntuu, että mieli on mielivaltainen ja ohjaa väärään suuntaan. Silloin on apua siitä, että hakee tukea joltain tai jostain, joka auttaa siihen suuntaan, mihin oikeasti haluaa olla menossa.

Kun tietää suunnan, mihin haluaa, on kulkenut jo hyvän matkan sitä kohti. Joskus oman suunnan löytäminen vaatii jonkinlaisen kriisin läpikäymisen. Kriisit ovatkin suuria mahdollisuuksia paremman elämän löytämiseen, vaikka ne ensin tuntuvat pelkiltä hyvän elämän vaarantajilta.

Elämäntehtäväni on jakaa tätä osaamista sillä ymmärryksellä, jonka omista opeistani, kokemuksistani sekä kriiseistäni olen poiminut. Olen toiminut esimiesasemassa, johtoryhmissä sekä projektitehtävissä niin taloushallinnon kuin henkilöstöhallinnon puolella. Olen valmentanut ihmisiä hankalista elämäntilanteista eteenpäin ja sen koen olevan parasta, jossa voin auttaa. Missioni on sopu ihmisten välillä ja voimaantuminen elämän vaikeissa käännekohdissa.

Käännekohdat antavat aina mahdollisuuden uudenlaiseen elämään, josta voi rakentaa parempaa. Tärkeää tuossa kohdassa on löytää voimavarat, voittaa pelko ja nähdä toivo tulevaisuudesta. Ellei siihen silloin kykene yksin, apua on saatavilla. Jo se vie eteenpäin, kun uskaltaa lähteä liikkeelle tukea hakemaan.

Henkilökohtaiset vireysvalmennukseni löydät  tästä.

 

Koulutuksiani:

Laskentatoimen ekonomin pohjakoulutuksella olen tehnyt pitkän työuran yrityksissä esimies- ja johtotehtävissä. Avioeron jälkeinen itsetuntemuksen lisääntyminen sai hyvän muutoksen aikaan omassa työurassa. Lähdin sen jälkeen opiskelemaan erilaisia hyviä taitoja ensin oman mielen kohtaamiseen ja vaikuttamiseen. Niistä olen saanut hyvät eväät myös muiden auttamiseen.

 • Ekonomi
 • Certified Business Coach Master
 • Life Coach
 • Työyhteisösovittelija
 • NLP-Trainer
 • Enneagrammiohjaaja
 • Fisherin jälleenrakennusseminaarin ohjaaja
 • Intohimona on käydä maailman parhaiden valmentajien seminaareissa ja koulutuksissa. Alla muutama esimerkki. Jokainen seminaari antaa vahvistusta siihen, että voimme saada aikaan kaikkea sitä, mihin itse olemme valmiit.Sitä valmiutta voi kasvattaa.
  • Tony Robbins( Unleash the Power within),Joseph McLendon III, Esther Hicks, Byron Katie, Gregg Braden, Joe Dispenza