Olen vähän huolissani työstä palautumisesta ja ihmisten riittävästä levosta, sillä….

Hallitus uudistaa työaikalakia ja siinä etenkin kohdat:

  • jaksotyöaika leviää uusille aloille…
  • yötyösäännöksiä muutetaan….

herättivät minussa ajatuksia väsymysriskin hallinnan osalta. Muistan, miten ensimmäisessä FRM-forumin konferenssissa mieleeni jäi, että mikään laki ei takaa turvallisuutta, siksi tarvitaan riskinhallintaa. Mutta laki ja laintulkinta kuitenkin ovat työajan perusteet ja siitä siis seuraavat pohdinnat:

Pöllönä valvominen öisin tuntuu päivän tehossa.

Työajan perusteita:

Talouselämä ja ihmisten tarpeet ovat osa työaikaa määritteleviä taustatekijöitä. Työaikalaki yleislakina antaa peruspohjan työaikaa koskeviin säännöksiin. TESsit ja työsopimukset taas sopivat asiat tarkemmin ala- ja yrityskohtaisesti.

Väsymyksen kannalta yöllä tehtävä työ ja pitkät työpäivät ovat asiana hankala, kun ajatellaan ihmisen biologista rytmiä. Vuoro- ja jaksotyö sisältävät usein yötyötä (klo 23 – 06 tehtävää työtä).  Sisäinen kellomme häiriintyy kun teemme työtä silloin kun elimistön tulisi olla lepotilassa tai stressi  nousee kun elimistö käy ylivirittyneessä tilassa pitkien työputkien jälkeen.

Yrittäjänä ymmärrän talouselämän vaateet, työntekijänä ymmärrän halun pitkillä työputkilla saada pidempiä vapaita tai paljon rahaa ja ihan vaan ihmisenä ymmärrän, että välillä monia palveluita tarvitsee vaikka keskellä yötä.

Työaikaan vaikuttavat monet asiat lain lisäksi.

Työvireyden ja -turvallisuuden perusteita:

Käsittelin unen ja vrk-rytmin perusasioita viimeksi unta käsittelevässä blogissani, niinpä en niitä tässä kertaa syvällisesti. Lähinnä tässä mietin väsymysriskinhallinnan kannalta sitä, miten hyvin työpaikoilla edelleenkään sisäistetään unen ja palautumisen tärkeys sekä niiden yksilöllisyys. Yhtähyvin yritysjohdossa, työvuorosuunnittelussa kuin työntekijän itsen osalta.

Kaksi perustavaa laatua olevaa kysymystä haluaisin esittää nyt työaikalakia käytäntöön soveltaville ja sen mukaan töitä tekeville:

  1. Tunnistatko väsymyksen ja univajeen riskinä terveydelle, turvallisuudelle ja taloudelle, itsessäsi … ja entäpä muissa?
  2. Tunnustatko tämän riskin olemassaolon entä teetkö sille mitään?

Millaisen riskin väsymys muodostaa?

Pohdintojeni lopuksi:

En usko työaikalain muutoksen olevan uhka; se voi jopa olla mahdollisuus! Tärkeintä on jälleen tiedot ja asenne, millä sitä sovelletaan. Toivon, että jokainen tähän asti lukenut tarkistaa nyt oman unensa arvostuksen ja miettii, mitä voisi tehdä oman, läheisten ja työyhteisön väsymyksen hallinnan ja vireyden eteen. Tieto unesta, vuorokausirytmistä, palautumisen tärkeydestä ja sopivasta vireydestä työtehtävään nähden tukee työtä ja siinä viihtymistä. Siinä miettimistä ja kenties opetteluakin jokaisen arkeen! Olemme  mielellämme avuksi näissä asioissa, jos sitä tarvitaan.

Päivi Saarijärvi / Vitalgo & Virvote, Vapaudu Väsymyksestä tiimi

Väsymyksen hallinnan ja vireyden puolesta!